מסע בשבילי החסידות
עם ד"ר שי שגב

החסידות היא אחת המהפיכות החשובות בהיסטוריה של העם היהודי.
היא החלה מאדם אחד, באוקראינה
והפכה לתנועה שמשכה אחריה מיליוני אנשים כמעט
בכל אירופה והשפיעה השפעה מכרעת גם על קבוצות שהתנגדו לה.
תנועה זו הצילה את העם היהודי באחת התקופות הקשות ביותר שלו.
עקרונות החסידות מהווים יסודות לחינוך והעצמה אישית בחיינו.

המסע שלנו הוא מסע מרתק בזמן, החל מנקודת השפל הגדולה ביותר של עם ישראל במאה ה-18,
הבשורה שהביאה החסידות (שעקרונותיה מלווים את כל שלבי חיינו), סוד קסמה והכוחות שהיא העניקה לכל יהודי,
ואף המהפיכה שהצליחה לחולל גם אצל מתנגדיה, עד המבחן העצום בפניו נצבה בימי השואה,
הכוחות האמוניים שנתגלו באותה תקופה, שעמדו לה גם בצמיחה לאחר מכן, מתוך האפר.

יחד עם מסעה של החסידות נפסע גם אנו בשביליה, נלמד להכיר את עצמנו, את עוצמתנו ואת חולשותינו,
נלמד לעשות שימוש בכלים של החסידות לימינו אנו.

המדריך של המסע הוא ד"ר שי שגב, סופר, מנחה סדנאות אימון והעצמה
ומדריך פולין העוסק בחסידות למעלה מעשרים וחמש שנה ועושה שימוש בכלים שבה לעזר בחיי המעשה.

יום ראשון
(היום הראשון למסע):

נטוס טיסת לילה לעיר ז'שוב בפולין, נלון בז'שוב, על מנת שנוכל להתחיל את מסענו רעננים.

יום שני
(היום השני למסע):

היכן נמצא האלוקים?

פעם אחת פנה חסיד אחד אל הרבי יצחק מאיר מגור, בהיותו ילד קטן, ואמר לו: "אתן לך דינר אחד, אם תאמר לי איפה נמצא האלוקים". השיב לו הילד: "ואני אתן לך שני דינרים, אם תאמר לי היכן אינו נמצא"

ביום זה נלמד את יסודות החסידות - האהבה והיראה.

 כיצד על פי הקבלה הן נותנות לנו כנפיים, ליצור קשר עם הבורא ועם הכוחות הפנימיים שבתוכנו (הנשמה),
ולהתמודדות מול כל אתגר.
כיצד הן תרמו להעצמת הלבבות השבורים והכנועים של דלת העם
וסייעו להם להתמודד בחייהם הקשים באחת התקופות הקשות ביותר של עם ישראל.

ניסע לבקר בעיירה סאנוק.
בעיירה זו יש דגם משוחזר של העיירה היהודית. נעמוד על מבנה החברה במזרח אירופה באותה תקופה.
על הפערים שבין מרבית העם, השכבה החלשה והדחויה, לבין האליטה הלמדנית.
על המקום הרוחני והחברתי בו החלו לפרוח ניצני המהפיכה.
נעבור לבית הקברות המרשים שיש במקום, ובו נלמד על משמעותה העמוקה של תחיית המתים,
לא רק בהיבט הפיזי אלא גם ובמיוחד בהיבט הרוחני.

החלק הרעיוני של החסיד מבוסס על תורת הקבלה, שאורה החל להפציע ברבים כ-600 שנה קודם לכן.
מסאנוק ניסע לבקר בעיירה דינוב, עיירתו של הרב צבי אלימלך שפירא, הידוע בחיבורו "בני יששכר",
נגיע לציון שלו ונלמד ממשנתו, כמו גם על תפקידה של הקבלה בחסידות.

מהעיירה דינוב ניסע לבקר בעיר לנצוט.

בתחילה ניסע לציונו של "רבינו הגאון הקדוש, רב רבנן, מאורן של ישראל, מדיק יסוד עולם,
איש אלוקים, חכם העולם" – רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א.
לאחר מכן נבקר באחוזת הגראף פוטוצקי ושם נלמד יסודות ביחסי היהודים והפולנים.
משם נמשיך לבית הכנסת היפהפה הצמוד לאחוזה, המעוטר בציורי קיר מרהיבים מהעולם הקבלי.
אם יתיר לנו הזמן, נסיים את היום בהתוועדות חסידית בבית הכנסת,
שהיווה אחד מציוני הדרך המשמעותיים בחייו של החוזה מלובלין.

משם נשוב לבית המלון בעיר ז'שוב, ללינת לילה.

יום שלישי
(היום השלישי למסע):

מופתים, אמונת חכמים וסיפורי חסידים

הצדיק השלם, שנקרא דיין, והוא דן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית,
.... שהקב"ה גוזר והצדיק מבטל

נעם אלימלך, פרשת בחוקותי

את היום השלישי נקדיש לקשר היסודי העמוק וההדדי שבין החסיד לבין רבו.
על בעלי מופתים, על אמונת חכמים וכוחה.
נלמד יחדיו סיפורי חסידים, את הפשטות והעומק שיש בהם.

נפתח את היום בציונו של רבי אלימלך מליז'נסק, האדמו"ר הראשון בפולין.
נלמד בפועל כיצד החסיד מכין את עצמו להתוועדות עם הצדיק.
על ההכנה הנפשית במיוחד באמצעות התחזקות באהבת ישראל, על הקוויטל, ההתקשרות.
נלמד על חובותיו של הצדיק כלפי תלמידו.
ציונו של רבי אלימלך נמצא בבית הקברות של ליז'נסק ושם גם נלמד על סיפורו של בית העלמין בתקופת השואה.
נערוך התוועדות ונלמד מתורתו של רבי אלימלך, מספרו נעם אלימלך.

מליז'נסק ניסע לבקר בעיירה טרנוגרוד, עיירתו של הרב אליעזר הורוויץ, תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק.
נבקר שם בבית כנסת שהפך לספריה ובבור שאליו הובלו יהודי העיירה להריגה.

מטרנוגרוד ניסע לעיר היפהפיה זמושץ', עיר הולדתו של הסופר של י.ל.פרץ,
נבקר בכיכר העיר ובבית הכנסת המשופץ המפואר.
נלמד יחדיו על סיפורי צדיקים ונקרא סיפורי צדיקים מתורתו של י.ל. פרץ,
הסופר שסיפוריו בנויים על אדני החסידות, על האנשים קשי היום ועל ביקורתו כלפי האליטות.

לינה: זמושץ'

יום רביעי
(היום הרביעי למסע):

הקבלה, החסידות וארץ ישראל

...הגאולה תלויה רק בחיבה שאנו מחבבין את ארצנו הקדושה,
ולפי החיבה שאנו מביאים נגדה, ככה תתקרב הגאולה לנו

הרב יששכר טייכטל הי"ד, אם הבנים שמחה, עמ' 184

את היום הזה נקדיש לספר הזוהר, להשפעתו האדירה על תחיית הרוח הלאומית לארץ ישראל,
להכנת הלבבות לקראת הגאולה.

נפתח את היום באיזביצה, עיירה קטנה, בעבר כמעט כל תושביה היו יהודים.
נלמד על רבי מרדכי יוסף ליינר, מייסד שושלת איזביצא, ועל ספרו המתוק מי השילוח, שכל כולו אהבת ישראל.
תנאי יסודי בגאולת ישראל הוא אחדות ישראל.
אחדות שחייבת להתקיים בעת התקיימות נבואת קיבוץ הגלויות.
באיזביצה נלמד גם על סיפורו המופלא של חסיד אומות העולם יאן קארסקי,
אשר ניסה לעצור את השואה ולשם כך חדר לגטו באיזביצה (במחשבה שהוא חודר למחנה השמדה בלז'ץ),
על מנת שיוכל להעביר את עדותו על הזוועות המתרחשות שם לבעלות הברית.

מאיזביצה ניסע לוולדובה, ושם נתוודע לדמותו של האדמו"ר המורד,
האדמו"ר החמישי לבית ראדזין, רבי שמואל שלמה ליינר הי"ד.
בבית הכנסת היפהפה המשופץ של וולדובה, נלמד על הקשר העמוק של ראשוני החסידות לארץ ישראל
 ולעליות החסידים לארץ ישראל החל מהמאה ה-18.
ננסה להבין את הסיבות שגרמו למהפך בתפיסה זו במאה ה-20,
מהפך שהוביל לכך שמרבית החסידים נותרו בגולה ונספו בה.
ובהקשר זה נלמד על אלה שהלכו כנגד הזרם והמשיכו לדבר לטובת ארץ ישראל, ובמיוחד הרב טייכטל הי"ד,
 מחבר ספר "אם הבנים שמחה".
בהמשך ניסע לציונו של האדמו"ר המורד ושם גם נלמד על סופו העצוב.

מוולדובה ניסע לירושלים דפולין, היא העיר לובלין. נפתח את הביקור בציונו של החוזה מלובלין,
הצדיק הנסתר ובעל המופתים, בבית העלמין העתיק.
(במידה והזמן יותיר לנו, נעלה לציונו של רבי צדוק הכהן מלובלין, בבית העלמין החדש).
משם נמשיך לסיור מרתק ברובע היהודי ובגטו לובלין, נעבור ליד ביתו של החוזה מלובלין,
נבקר בבית הכנסת האחרון שנותר בלובלין – בית הכנסת "נושאי המיטה".
נבקר בישיבת חכמי לובלין שהוקמה על ידי הגאון ואיש המופלא רבי מאיר שפירא,
על שני המפעלים הגדולים שלו, המהווים ביטוי של עקרונות יסוד בתורת החסידות.
את היום נחתום בביקור באחד המקומות המרגשים בפולין, הוא תיאטרון NN ובו נחוש אנרגיות של אהבה
והערכה מפולנים שהציבו לעצמם כמטרה את חקר יהודי לובלין, כדמויות חשובות בהיסטוריה של העם היהודי.

לינה: לובלין.

יום חמישי
(היום החמישי למסע):

חורבן הקהילות

והנה תמיד היתה לנו עבודה להתגבר על עצמנו על התאוות ויצר הרע, בבחינת איזהו גיבור, הכובש את יצרו, ועתה נתוספה לנו עבודה להתגבר על עצמנו על הנפילה ושברון רוח שלנו, ולהתחזק בה', הן מאוד מאוד קשה הדבר, כי היסורים קשים מנשוא, ה' ירחם, אבל בזמן שאנשים רבים מישראל נשרפים חיים לשם ה', ונהרגים ונשחטים רק מפני שהם יהודים, אז צריכים גם אנו על כל פנים לעמוד בניסיון הזה, ובמסירות נפש הזאת להתגבר על עצמנו ולהתחזק בה'

האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד, אש קודש, עמ' קסט

יום טעון זה נקדיש לחורבן הקהילות ולאבדן מאות ואלפי קהילות חסידיות.

נפתח את היום במחנה מיידנק, נלמד בו "זה כנגד זה". האמת מול ההטעייה. החמלה מול האכזריות.
נעבור בכל תחנות המחנה, עד להר האפר ובו נתוודע לסוד הנצח של העם היהודי, הסנה שאיננו אוכל.
נלמד על דמותו המדהימה של האדמו"ר מפיאסצנה, הי"ד, ונתחיל לדון בהתמודדות הקשה של החסידות בתקופת השואה,
לנוכח התחושה שהקב"ה נטש את עם ישראל.

ממחנה מיידנק ניסע לבקר בית כנסת חרב, מרשים ביופיו בעיירה קראשניק.
נעסוק במקומו החשוב של בית הכנסת בקהילה היהודית.
על ההתבודדות ביער מצד אחד ועל קביעת מקום לתפילה מצד שני. על חשיבותה של התפילה בהווייה החסידית.

מקראשניק נמשיך לעיר טרנוב. נבקר בכיכר העיר, המקום שממנו נלקחו יהודים להשמדה
וניכנס לשרידיו של בית הכנסת העתיק שהיו בעיר.

לינה: טרנוב

יום שישי
(היום השישי למסע):

ערב שבת פרשת בחוקותי: בני מלכים

יזהרו מלמדי תינוקות. סנדלר דורך על עורות, חייט דורך על בדים, אך המחנך צריך להיזהר, שלא ידרוך על נשמות

יסוד היסודות של תורת החסידות הוא שכל ישראל בני מלכים הם. כולם חשובים ואהובים. אין מושג כזה של מעמדות. לכל אחד יש ניצוץ של אור, שאין בחברו וכל אחד נזקק לחברו. במיוחד, במיוחד, הילדים הטהורים והזכים. את היום נפתח בזביליטובסקה גורא, המכונה "יער הילדים", נשמע את הסיפור הקשה של המקום וממנו נתחבר בעוצמה למשפחה שלנו, ממקום של אהבה והכרת הטוב. מזביליטובסקה ניסע לקרקוב, לעשות שם את השבת. לאחר קבלת השבת וסעודת השבת נערוך טיש חסידי ונתחזק מעוצמותיה של השבת ושל הברכות שבפרשת בחוקותי. לינה: קרקוב

יום שבת
(היום השביעי למסע):

נס קיבוץ גלויות ובניית הקהילה ​

והנה תמיד היתה לנו עבודה להתגבר על עצמנו על התאוות ויצר הרע, בבחינת איזהו גיבור, הכובש את יצרו, ועתה נתוספה לנו עבודה להתגבר על עצמנו על הנפילה ושברון רוח שלנו, ולהתחזק בה', הן מאוד מאוד קשה הדבר, כי היסורים קשים מנשוא, ה' ירחם, אבל בזמן שאנשים רבים מישראל נשרפים חיים לשם ה', ונהרגים ונשחטים רק מפני שהם יהודים, אז צריכים גם אנו על כל פנים לעמוד בניסיון הזה, ובמסירות נפש הזאת להתגבר על עצמנו ולהתחזק בה'

האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד, אש קודש, עמ' קסט
יום טעון זה נקדיש לחורבן הקהילות ולאבדן מאות ואלפי קהילות חסידיות. נפתח את היום במחנה מיידנק, נלמד בו "זה כנגד זה". האמת מול ההטעייה. החמלה מול האכזריות. נעבור בכל תחנות המחנה, עד להר האפר ובו נתוודע לסוד הנצח של העם היהודי, הסנה שאיננו אוכל. נלמד על דמותו המדהימה של האדמו"ר מפיאסצנה, הי"ד, ונתחיל לדון בהתמודדות הקשה של החסידות בתקופת השואה, לנוכח התחושה שהקב"ה נטש את עם ישראל. ממחנה מיידנק ניסע לבקר בית כנסת חרב, מרשים ביופיו בעיירה קראשניק. נעסוק במקומו החשוב של בית הכנסת בקהילה היהודית. על ההתבודדות ביער מצד אחד ועל קביעת מקום לתפילה מצד שני. על חשיבותה של התפילה בהווייה החסידית. מקראשניק נמשיך לעיר טרנוב. נבקר בכיכר העיר, המקום שממנו נלקחו יהודים להשמדה וניכנס לשרידיו של בית הכנסת העתיק שהיו בעיר. לינה: טרנוב

יום ראשון
(היום השמיני למסע):

צמיחה מתוך האפר

אמר רבי צדוק הכהן מלובלין: כשם שמאחרי האור מסתתר לעתים החושך, כך מאחרי החושך מסתתר האור

היום האחרון של המסע הוא יום עוצמתי במיוחד. הלוקח אותנו שוב מיופיה של השבת, לכיעורו של הגהינום עלי אדמות שנוצר על ידי אדם – מחנות אושוויץ ובירקנאו. נסייר, נראה, נשמע, נתרגש, ובכל אלה נלמד מהו סודם של אותם יהודים שהצליחו להתחזק ולשרוד במקום הנורא הזה ואף להתייצב, לקום על הרגליים ובגאווה עצומה למרוד בקלגס הנאצי. ולאחר מכן לשוב לחיים, להקימם מחדש כעוף החול. במהלך היום ילוו אותנו דמויות מופת ונשמע את סיפורן בתוך התופת. נלמד על הדילמות העמוקות בנושא האמונה שהתעוררו בזמנים קשים אלה ובעיקר, על הציפיה האדירה לגאולה ועל התגשמותה בתקומת עם ישראל במדינתו. בסוף היום ניסע לעיר ז'שוב לבית המלון להתרעננות קלה ולפנות בוקר נסע לשדה התעופה לטיסה בוקר חזרה לארצנו.

קצת היסטוריה

היום האחרון של המסע הוא יום עוצמתי במיוחד. הלוקח אותנו שוב מיופיה של השבת, לכיעורו של הגהינום עלי אדמות שנוצר על ידי אדם – מחנות אושוויץ ובירקנאו. נסייר, נראה, נשמע, נתרגש, ובכל אלה נלמד מהו סודם של אותם יהודים שהצליחו להתחזק ולשרוד במקום הנורא הזה ואף להתייצב, לקום על הרגליים ובגאווה עצומה למרוד בקלגס הנאצי. ולאחר מכן לשוב לחיים, להקימם מחדש כעוף החול. במהלך היום ילוו אותנו דמויות מופת ונשמע את סיפורן בתוך התופת. נלמד על הדילמות העמוקות בנושא האמונה שהתעוררו בזמנים קשים אלה ובעיקר, על הציפיה האדירה לגאולה ועל התגשמותה בתקומת עם ישראל במדינתו. בסוף היום ניסע לעיר ז'שוב לבית המלון להתרעננות קלה ולפנות בוקר נסע לשדה התעופה לטיסה בוקר חזרה לארצנו.